top of page

Zhong Wen

     Zhe bu fen shi shang shi shi jie shang, chu le Ying yu , hai you duo zhong yu yan. Wo zhi neng xuan le wu zhong: Wei Er Si Wen, Fa Wen, Xi Ban Ya Wen, Luo Ma Ni-ah Wen he Zhong Wen.

     Wo zai zhe li yao gan xie Liew Sook Mun, wo de xiao yi, de bang mang. Wo bao qian de yao ti wo zhi yoong le Times New Roman zhe xing. Sui ran wo you qi ta de, dan shi yao kan guan kan zhe yoong nah yi zhong ruan jian. Times New Roman zhu guo biau da Wei Er Si Wen, Fa Wen he Xi Ban Ya Wen chu le Luo Ma Ni-ah Wen wo shi yoong le zhong yin zhe ti. Dang ran, Zhong Wen shi yoong Luo Mah pin yin zhe mu. Wo men jin le nu li!

Li Bai

Li Bai (chuan ji)

Li Bai (chuan ji)

     Li Bai (701-762 AD) shi xuan Tang chao qi zhong yi ge wei da Shi Ren. Ta sheng zhang zhai Shi Chuan sheng. Ta chen gen yi wei yin zhe zhuo xue goong ye chen dao chu lui lang. Li Bai zhai Chang An zhu le duan duan shi ho. Yo yue yi chang guan chang foong bor Ta li kai Chang An, huei dao yo yo zhi zhai de sheng huo – zhuo zi, he jiu, lui lang, xin shang zhi ran. Li Bai he de jiu chuan shi you Huang Shang ci gei Ta de. Chuan Zuo Li Bai shi dang he zui zhai chuan bien yoong bao yuet liang ying zhe er yan si.

bottom of page